ظرايف خانه داري10 September 2008

پاك كردن رنگ پوست گردوي تازه

توسط فاضل
چگونه بدن را از رنگ پوست گردوي تازه پاك كنيم

گردوی تازه پوست سبز رنگی دارد که باعث رنگی شدن پوست دست می شود. اما برگ آن خاصیت شویندگی این رنگ را دارد. این خاصیت را شاه توت هم دارد.
سايت انديشه با برنامه سازيe107 و مطابق با شرايط GNU راه اندازي شده است.
فارسي سازي قالب توسط: www.Andishe.IR
Theme by Xen