خرداد ۱۳۹۳

اصطلاح کلاهبرداری یا کلاه سر کسی گذاشتن

گویند: نادرشاه افشار پس از گرفتن کشور هندوستان دوباره تاج پادشاهی بر سر محمدشاه هندی گذاشت. بدین گونه که تاج محمدشاه را که به چند میلیون جواهر آراسته و پیراسته بود، برداشت و بر سر خود نهاد و تاج خود را که بسیار ساده و کم ارزش بود بر سر محمدشاه گذاشت. و از این اینجا کلاه گذاری و کلاهبرداری به عنوان ضرب المثل زبانزد شد.

kola